Bộ lọc sản phẩm

Dụng cụ

Máy cắt gạch Oshima C1230
880.000 
(968.000  kèm thuế)
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS03
890.000 
(979.000  kèm thuế)
Máy cưa đĩa Nikawa NK-CS04
1.030.000 
(1.133.000  kèm thuế)
-18%
Máy cưa đĩa Oshima CD1
1.250.000 
1.530.000 
Máy cưa đĩa Oshima CD2
2.090.000 
2.570.000 
(2.299.000  kèm thuế)
Máy khoan Oshima K450
630.000 
780.000 
(693.000  kèm thuế)
Máy khoan Oshima K550
700.000 
(770.000  kèm thuế)
Máy khoan Oshima K600
750.000 
(825.000  kèm thuế)
Máy mài góc Oshima M1300
1.050.000 
(1.155.000  kèm thuế)
Máy mài góc Oshima M2300
1.750.000 
(1.925.000  kèm thuế)
Máy mài góc Oshima M650
700.000 
710.000 
(770.000  kèm thuế)
Máy mài góc Oshima M750
760.000 
(836.000  kèm thuế)
Thang bàn Nikawa NKC-45
1.250.000 
Thang bàn Nikawa NKC-49
1.400.000 
Thang bàn Nikawa NKC-61
1.300.000 
Thang bàn Nikawa NKC-77
1.000.000 
Thang ghế Nikawa NKA 05
1.000.000 
1 2 3