Gigata

logo-gigata

Máy chấm công vân tay Gigata

Máy chấm công vân tay Gigata T8
2.400.000 
(2.640.000  kèm thuế)
Máy chấm công vân tay Gigata T8A
2.590.000 
(2.849.000  kèm thuế)
Máy chấm công vân tay Gigata T9
2.400.000 
(2.640.000  kèm thuế)