Máy bơm dầu - thay dầu

Bơm hóa chất dùng tay YT-0712
864.000 
(950.400  kèm thuế)
Máy bơm mỡ thùng phuy X35194
4.590.000 
(5.049.000  kèm thuế)
Máy thay dầu trợ lực lái GC-622A
7.728.000 
(8.500.800  kèm thuế)