Bộ lọc sản phẩm

Máy hút ẩm

Máy hút ẩm Edison ED-16B
6.200.000 
(6.820.000  kèm thuế)
Máy hút ẩm Harison HD-100BM
24.600.000 
(27.060.000  kèm thuế)
Máy hút ẩm Harison HD-150B
20.990.000 
24.000.000 
(23.089.000  kèm thuế)
Máy hút ẩm Harison HD-45B
9.990.000 
12.450.000 
(10.989.000  kèm thuế)