Bộ lọc sản phẩm

Máy văn phòng

Máy chấm công vân tay Gigata T8
2.400.000 
(2.640.000  kèm thuế)
Máy chấm công vân tay Gigata T8A
2.590.000 
(2.849.000  kèm thuế)
Máy chấm công vân tay Gigata T9
2.400.000 
(2.640.000  kèm thuế)
-17%
Máy làm mát Oshima OS110-3500
Máy làm mát Oshima OS110-3500
4.300.000 
5.200.000 
(4.730.000  kèm thuế)
Máy làm mát Oshima OS150-3500S
6.550.000 
(7.205.000  kèm thuế)
Máy làm mát Oshima OS230-6000
5.800.000 
(6.380.000  kèm thuế)
Máy làm mát Oshima OS280-12000
11.200.000 
(12.320.000  kèm thuế)
Máy làm mát Oshima OS280-4500S
7.200.000 
(7.920.000  kèm thuế)
-34%
MÁY LÀM MÁT OSHIMA OS280-7000
Máy làm mát Oshima OS280-7000
7.800.000 
11.800.000 
(8.580.000  kèm thuế)
Máy làm mát Oshima OS350-9000
10.580.000 
(11.638.000  kèm thuế)