Bộ lọc sản phẩm

Máy xịt thuốc

Bình xịt thuốc Oshima 767 CX
1.800.000 
(1.980.000  kèm thuế)
Bình xịt thuốc Oshima 768 CX
1.900.000 
(2.090.000  kèm thuế)
Bình xịt thuốc Oshima T-GX25
5.900.000 
7.200.000 
(6.490.000  kèm thuế)
Bình xịt thuốc Oshima T-GX35
7.350.000 
(8.085.000  kèm thuế)
Bình xịt xạ phân KCT T3WF-3A-26
2.300.000 
(2.530.000  kèm thuế)
Bình xịt xạ phân Oshima T3WF-3A-26
4.500.000 
(4.950.000  kèm thuế)
Bình xịt điện Oshima OS20 2CN
1.200.000 
(1.320.000  kèm thuế)
Bình xịt điện Oshima OS20 AG
1.300.000 
(1.430.000  kèm thuế)
Bình xịt điện Oshima OS20 CG
1.300.000 
(1.430.000  kèm thuế)
Bình xịt điện Oshima OS20 SP
1.400.000 
(1.540.000  kèm thuế)
Máy phun khói Oshima PK-138AM
14.400.000 
(15.840.000  kèm thuế)