OSHIMA

Bình xịt thuốc Oshima 767 CX
1.800.000 
(1.980.000  kèm thuế)
Bình xịt thuốc Oshima 768 CX
1.900.000 
(2.090.000  kèm thuế)
-18%
Bình xịt Oshima T-GX25
Bình xịt thuốc Oshima T-GX25
5.900.000 
7.200.000 
(6.490.000  kèm thuế)
Bình xịt thuốc Oshima T-GX35
7.350.000 
(8.085.000  kèm thuế)
Bình xịt xạ phân Oshima T3WF-3A-26
4.500.000 
(4.950.000  kèm thuế)
Bình xịt điện Oshima OS20 2CN
1.200.000 
(1.320.000  kèm thuế)
Bình xịt điện Oshima OS20 AG
1.300.000 
(1.430.000  kèm thuế)
Bình xịt điện Oshima OS20 CG
1.300.000 
(1.430.000  kèm thuế)
Bình xịt điện Oshima OS20 SP
1.400.000 
(1.540.000  kèm thuế)
-8%
Máy bơm chìm oshima os400
Bơm chìm Oshima OS400
3.900.000 
4.220.000 
(4.290.000  kèm thuế)
-10%
Bơm chìm Oshima OS750
Bơm chìm Oshima OS750
6.000.000 
6.700.000 
Bơm hỏa tiễn Oshima 0.75HP 5.4/12
2.150.400 
(2.365.440  kèm thuế)
Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5HP 3OS3.6/26
2.895.360 
(3.184.896  kèm thuế)
Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5HP 3OS5.4/20
2.795.520 
(3.075.072  kèm thuế)
Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5HP 4OS3/18
3.110.400 
(3.421.440  kèm thuế)
Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5HP 4OS4/14
3.110.400 
(3.421.440  kèm thuế)
Bơm hỏa tiễn Oshima 1.5HP 4OS6/11
3.110.400 
(3.421.440  kèm thuế)
Bơm hỏa tiễn Oshima 1HP 3OS3.6/21
2.572.800 
(2.830.080  kèm thuế)
Bơm hỏa tiễn Oshima 1HP 3OS5.4/16
2.457.600 
(2.703.360  kèm thuế)
Bơm hỏa tiễn Oshima 1HP 4OS3/13
2.688.000 
(2.956.800  kèm thuế)
Bơm hỏa tiễn Oshima 1HP 4OS4/11
2.688.000 
(2.956.800  kèm thuế)
Bơm hỏa tiễn Oshima 1HP 4OS6/8
2.688.000 
(2.956.800  kèm thuế)
Bơm hỏa tiễn Oshima 2HP 4OS10/10
3.763.200 
(4.139.520  kèm thuế)
1 2 3 4